enter(o)-

enter(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘intestino’.