albumina

albumina

lat albumĭna pl de albūmen, ĭnis ‘clara de ovo’

Plural: albuminas
 1. s f [BIOQ/FISIOL ]

  Grupo de proteínas ricas en ácido glutámico e aspártico que se atopan en todos os seres vivos.

 2. albumina do leite [QUÍM ]

  Produto que se obtén a partir do soro do leite, unha vez separada a lactosa.

 3. albumina do ovo [QUÍM ]

  Clara do ovo desecada que ten a súa principal aplicación na industria alilmentaria.

 4. albumina do sangue [QUÍM ]

  Soro sanguíneo desecado, que en xeral provén de sangue de boi. Utilízase como clarificante e na industria fotográfica, téxtil e de adhesivos.