empeoramento

empeoramento

empeorar

Plural: empeoramentos
s m

Acción e efecto de empeorar.

Ex: Despois da operación tivo outro empeoramento, pero agora xa está ben.

Citas

  • Despois da operación tivo outro empeoramento, pero agora xa está ben.

Refráns

  • Coas poeiras fanse as lameiras.
  • Das poeiras fanse as lameiras.
  • De fóra virá quen bo me fará.
  • Fóxese ás veces do fogo e cáese nas brasas.
  • Fuxir da tixola para caer nas brasas ¡dou ao demo tales avantaxas!
  • Non cabiamos á beira do fogo e entrou noso sogro.
  • Ruín virá que bo me fará.
  • Se un ruín se nos vai da porta, outro vén que nos consola.
  • Vaise u.n ruÍn da porta do pobre e non ha faltar quen o amole.