emic*

emic*
Plural: emetocatárticos
adx [ANTROP ]

Relativo ou pertencente á descrición dunha cultura desde o seu interior e á busca dunha visión comprensiva, polo que se basea na lóxica e nas categorías nativas.