electro-

electro-

lat electru gr ἤ λεκτρον   ‘ámbar’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘eléctrico’, ‘electricidade’.

Ex: electroanálise, electrobioloxía, electrofisioloxía.

Citas

  • electroanálise, electrobioloxía, electrofisioloxía.