albanel

albanel

ár albanní

Plural: albaneis
s

Persoa que traballa na construción ou na reparación de edificios, tanto no interior coma no exterior.

Ex: O albanel rematou de colocar os azulexos en dous días.

Citas

  • O albanel rematou de colocar os azulexos en dous días.

Formas incorrectas

albañil