eclesio-

eclesio-

gr ἐ κκλησία ‘igrexa’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘igrexa’.

Ex: eclesiofobia, eclesioloxía

Citas

  • eclesiofobia , eclesioloxía