drapear

drapear

fr draper

v t

Colocar ou pregar os panos dun tecido ou vestidura dándolles unha caída harmoniosa.