dioptría

dioptría

dia- + raíz grega de ὀ πτάζω ‘ver’

Plural: dioptrías
s f [METROL ]

Unidade de medida da converxencia ou diverxencia dun sistema óptico, polo tanto, da potencia dunha lente.