desvitrificar

desvitrificar

des- + vitrificar

v t [QUÍM ]

Facer que un vidro perda a estrutura vítrea ao cristalizar total ou parcialmente pola acción prolongada da calor.