despolimerización

despolimerización

des- + polimerización

Plural: despolimerizacións
s f [QUÍM ]

Descomposición dun polímero nas unidades monoméricas que o integran.

Antónimos