despenalizar

despenalizar

des- + penalizar

v t

Legalizar aquilo que constituía un delito ou estaba sometido a acción penal.

Ex: A igrexa non quere que se despenalice a lei do aborto.

Antónimos

Citas

  • A igrexa non quere que se despenalice a lei do aborto.