desozonizar

desozonizar

des- + ozonizar

v t [QUÍM ]

Eliminar o ozono dunha mestura gasosa.