desmo-

desmo-

gr δεσμός ‘ligamento’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘ligamento’ ou ‘unión’.

Ex: desmoloxía, desmotropía.

Citas

  • desmoloxía, desmotropía.