desistencia

desistencia

desistir

Plural: desistencias
  1. s f

    Acción de desistir.

  2. s f [DER ]

    Renuncia á continuación da acción delitiva.

  3. s f [DER ]

    Forma de terminación dun procedemento xudicial que consiste na renuncia efectuada polo demandante á pretensión procesual que deu orixe ao litixio. Supón a extinción das actuacións procesuais, pero non a perda do dereito.