desinformar

desinformar

des- + informar

v t

Dar unha información insuficiente ou manipulada para conseguir un fin determinado. Tm abs.

Ex: Os medios de comunicación desinformaron a poboación do que pasara na realidade, OBS: Nalgunhas construccións omítese o complemento e adquire valor absoluto, O goberno desinformou sobre os acordos que se tomaran na reunión

Citas

  • Os medios de comunicación desinformaron a poboación do que pasara na realidade, OBS: Nalgunhas construccións omítese o complemento e adquire valor absoluto, O goberno desinformou sobre os acordos que se tomaran na reunión