desengabetar

desengabetar

des- + engabetar

v t

Sacar o que está nunha gabeta.

Ex: Desengabetou as xoias que gardaba no armario.

Antónimos

Citas

  • Desengabetou as xoias que gardaba no armario.