desemulsionar

desemulsionar

des- + emulsionar

v t [FÍS/QUÍM ]

Separar unha emulsión nas súas fases líquidas ou sólidas inmiscibles.

Antónimos