descrición

descrición

lat descriptiōne

Plural: descricións
 1. s f

  Acción e efecto de describir.

 2. s f [LIT ]

  Figura retórica que consiste na presentación das características físicas e/ou psicolóxicas de persoas, obxectos, animais ou lugares, que poden ser de natureza real ou ficticia.

 3. descrición bibliográfica [BIBLIOT ]

  Enumeración ordenada e xeralmente codificada dos elementos ou aspectos que identifican externamente un documento.

  1. descrición funcional

   Descrición lingüística que se basea no uso ou nos fins da linguaxe ou de calquera elemento ou unidade da linguaxe (funcionalismo).

  2. descrición lingüística/da linguaxe

   Análise lingüística que ten como finalidade describir a linguaxe, especialmente se se fala de lingüística descritiva.

  3. descrición metafuncional

   Descrición funcional que ten en conta as funcións de cada un dos elementos da linguaxe.

Citas

 • Fixo unha descrición polo miúdo de todo o que lle acontecera

Formas incorrectas

descripción