densitómetro

densitómetro

lat densitāte + -metro

Plural: densitómetros
s m [METROL ]

Aparato que se emprega para medir a densidade de cor nos negativos e nas transparencias de cor.