defensor fidei*

defensor fidei*

Título outorgado polo papa León X (1521) a Enrique VIII de Inglaterra por ter combatido a Lutero, no opúsculo Assertio septem sacramentorum.