declinómetro

declinómetro

lat declināre ‘descender’ + -metro

Plural: declinómetros
s m [METROL ]

Aparato para medir a declinación magnética dun lugar, que se basea na medición directa do ángulo que forma o eixe dunha agulla imantada co meridiano do lugar.