deci-

deci-

lat decimus -a -um ‘dez’

pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘décima parte de’.

Ex: decigramo, decilitro, OBS: Tamén pode presentar a forma decí-, decímetro

Citas

  • decigramo , decilitro , OBS: Tamén pode presentar a forma decí -, decímetro