cuxo -xa

cuxo -xa
Masculino: cuxo Masculino plural: cuxos Feminino: cuxa Feminino plural: cuxas
pron rel

Presenta valor posesivo e ten variación de xénero e número. Funciona como determinante dentro da frase nominal e ten como antecedente a entidade coa que se mantén esa relación de determinación.

Palabras veciñas

cuxita cuxítico -ca cuxo -xa cuxo -xa cuxote cuzo -za CV