cric(o)-

cric(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘anel’ ou para indicar conexión coa cartilaxe cricoide.

Palabras veciñas

crible cribo criboso -sa cric(o)- crica cricétido -da cricket*