country*

country*
Plural: coulombímetros
s m [MÚS ]

Música popular estadounidense interpretada por conxuntos reducidos de corda como o banjo, a guitarra e o violín. Tm adx.