coseno

coseno

co- + seno

Plural: cosenos
  1. s m [MAT ]

    Dados dous eixes perpendiculares x e y, e un segmento de lonxitude unidade OP que forma un ángulo α co eixe de abscisas x, o coseno deste ángulo é o valor da proxección de OP sobre o eixe x.

  2. cosenos directores [MAT ]

    Cosenos dos ángulos que unha recta calquera forma cos eixes de coordenadas do sistema de referencia.