cosec

cosec
[MAT ]

Abreviatura da función trigonómetrica cosecante.