consensus fidelium*

consensus fidelium*
[RELIX ]

Expresión latina que significa ‘consenso dos fieis’, con que se designa o criterio de veracidade relixiosa que consiste en considerar definitivo aquilo que cre toda a comunidade.