consello

consello

lat consilĭu ‘asemblea, deliberación’

Plural: consellos
  1. s

   Opinión que alguén dá ou recibe sobre cómo se deben facer as cousas.

  2. consellos evanxélicos [RELIX ]

   Máximas evanxélicas que a Igrexa católica non considera categóricas.

  1. s

   Órgano administrativo colexiado con funcións consultivas, xurisdicionais ou executivas e deliberativas.

  2. s [HIST ]

   Órgano colexiado que asesoraba no goberno os reis españois durante a Idade Moderna.

  3. consello de administración [DER ]

   Órgano colexiado permanente da administración dunha sociedade anónima e de entidades de dereito público, que se ocupa das funcións de xestión e representación da sociedade.

  4. consello de disciplina [DER ]

   Organismo constituído nalgúns centros ou establecementos privados ou públicos que vixía o mantemento da orde e a conduta dos seus membros e propón sancións disciplinarias.

  5. consello de familia [DER ]

   Organismo destinado a intervir na tutela de menores non emancipados e/ou dos incapacitados.

  6. consello de guerra [DER ]

   Tribunal de xustiza encargado das causas da xurisdición militar.

  7. consello de ministros [POLÍT ]

   Órgano superior da Administración Pública que dirixe a política xeral e ten o poder executivo. Encárgase da dirección da política xeral e da administración do Estado.

  8. consello escolar de centro [EDUC ]

   Órgano colexiado que forma parte das estruturas organizativas dos centros educativos e a través do que, a comunidade escolar participa na xestión dese centro.

  9. consello obreiro [POLÍT ]

   Organismo de carácter, composición, finalidade e atribucións moi diversas, que pode incluír desde a simple representación sindical ata a xestión máis avanzada.

  10. consello pastoral [RELIX ]

   Organismo diocesano consultivo, formado por clérigos, relixiosos e segrares escollidos polo bispo.

  11. consello presbiteral [RELIX ]

   Organismo diocesano representante dos presbíteros para o goberno da diocese.

  12. consello reitor [DER ]

   Órgano permanente e colexiado de representación das sociedades cooperativas que posúe funcións de administración e xestión.

Citas

 • Foille pedir consello ao seu pai antes de aceptar o traballo

Refráns

 • A caso novo, consello vello.
 • Aconsellar non é dar.
 • Aconsellar non é mandar nin rogar.
 • Aconséllate con quen saiba e, se queres aceptar, aceptas.
 • Anque sexas vello, non renegues do consello.
 • Cal o consello, tal o vencello.
 • Coida de dar o consello de xeito que che non tiren o pelexo.
 • Colle o meu con sello e fai o que quixeres.
 • Dame diñeiro e non me deas consellos.
 • Damos a outro o consello e inda para nós non o ternos.
 • Dar mal con sello é oficio do demo.
 • Do inimigo colle o consello.
 • Do vello, o consello; e do rico, o diñeiro para un remedio.
 • En consellos hai que oír aos vellos.
 • Mal lle vai á ovella que co lobo se aconsella.
 • Moitos hai para aconsellar e poucos para remediar.
 • Moitos parentes hai para aconsellar, mais non para remediar.
 • No máis vello está o bo consello.
 • Non debe dar consello o que para si non o ten.
 • Non desprecies o consello do sabio ou do vello.
 • Non fíes de consellas que son contos de vellas.
 • Ó bo consello non se lle atopa precio.
 • O can vello, se ladra, dá consello.
 • O consello da muller é pouco,pero o que non o segue é un louco.
 • O consello muda o vello.
 • O consello non é ben recibido, se non é pedido.
 • O consello segundo o concello.
 • O consello tómao sempre do vello.
 • O consello, ao vello; e á moza, o espello.
 • O corazón maleado non quere ser aconsellado.
 • O mellor conselleiro é a almofada, que dá sempre o consello e non cobra nada.
 • O namorado non quere ser aconsellado.
 • O que ben aconsella, ben achega.
 • O que con moitos se aconsella fai o que non debera.
 • O que consigo se aconsella, consigo se desconsella.
 • O que dá consellos non dá diñeiros.
 • O que non oe consello non chega a vello.
 • Os mortos son os que dan consellos aos vivos.
 • Quen dá consellos, non dá cartos.
 • Se che contan consellas, abre os ollos e tapa as orellas.
 • Se o bo consello tomara, outro galo me cantara.
 • Se queres bo consello, pídello ao home vello.
 • Vale máis pan duro que consello de burro.
 • Vendo consellos, e inda para min non os teño.