conciencia

conciencia

lat conscientĭa

Plural: conciencias
 1. s f [PSIC/FILOS ]

  Coñecemento que o espírito humano ten da súa propia existencia e da súa actividade.

  1. s

   Coñecemento da realidade que rodea unha persoa e que lle permite a relación co medio.

  2. conciencia colectiva [SOCIOL ]

   Conxunto de crenzas, tradicións, normas e valores que integran a herdanza común dunha colectividade.

  3. conciencia lingüística [LING ]

   Reflexión consciente que cada falante ten do uso da lingua.

Sinónimos

Citas

 • Non tiven conciencia do que me pasaba ata que mo explicaron
 • Teño conciencia de que cho dei, aínda que podería estar equivocado

Frases feitas

 • A conciencia. loc adv Feito con esmero e traballo. Ex: Cando estudia algo, faino a conciencia.

 • En conciencia loc adv Con sinceridade ou honradez. Ex: Creo que est

 • Non ter conciencia. Obrar con maldade e sen escr

Refráns

 • A boa conciencia vale por cen testigos.
 • A conciencia ninguén pode enganala nin burlala.
 • Cada mÍn coida que é llo en si.
 • Está ben rico o que está a ben consigo.
 • Home avisado, vale por dous.
 • Máis vale a conciencia cá ciencia.
 • Non hai mÍn que non se teña por bo.
 • Se en conciencia mo pos, gañado cho teño.