computadorizar

computadorizar

computador

v t

Procesar ou almacenar información a través dun ordenador.