colección 1

colección 1
Plural: coleccións
s f

Conxunto de cousas dunha mesma clase reunidas atendendo a diferentes criterios.