coercibilidade

coercibilidade

coercible

Plural: coercibilidades
  1. s f

    Calidade de coercible.

  2. s f [DER ]

    Atributo da norma xurídica que lles outorga aos órganos xurisdicionais do estado a posibilidade de impoñer a observancia da sentenza coactivamente e de establecer a sanción correspondente en caso de que esta fose violada.