cif(o)-

cif(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega co significado de ‘curvado, dobrado’.