cidade

cidade

lat cīvitās -ātis ‘cidadanía’

Plural: cidades
  1. s

   Asentamento humano estable de características socioeconómicas urbanas.

  2. cidade colonial

   Cidade desenvolvida en países colonizados co fin de exercer as funcións de goberno, administración e comercio.

  3. cidade dormitorio

   Cidade en que predomina a función residencial, onde a poboación se despraza a outra cidade para traballar.

  4. cidade episcopal

   Cidade con sé de bispado, historicamente sometida ao poder temporal do seu bispo.

  5. cidade industrial

   Cidade orixinada pola industria, que é a función predominante.

  6. cidade residencial

   Cidade en que predomina a función residencial, xeralmente inserida nunha área urbana.

  1. s

   Título que, nalgúns países, se outorga a certas poboacións.

  2. cidade aberta

   Cidade que, en tempos de guerra, non constitúe un obxectivo militar. Tamén reciben esta denominación as cidades moi poboadas e as de importancia industrial ou valor artístico que, co fin de evitar a súa destrución, se entregan sen loita ao inimigo.

  3. cidade do Imperio

   Modelo de cidade do Sacro Imperio Romano-Xermánico que non pertencía a ningún señor feudal e que só recoñecía a autoridade do emperador.

  4. cidade estado

   Núcleo poboado, con frecuencia amurallado e rodeado dun territorio dependente, dotado de plena autonomía de goberno.

  1. cidade eterna

   Designación que recibe a cidade de Roma.

  2. cidade santa

   Cidade venerada polos fieis dunha relixión, como Xerusalén para os xudeus, musulmáns e cristiáns; Roma para os católicos ou A Meca para os musulmáns.

Confrontacións

campus

Citas

 • Concentraron os centros de ensino públicos na cidade escolar, Levámolos a visitar a cidade histórica
 • Toda a cidade estaba en contra da iniciativa do Concello

Refráns

 • Vive en cidade, por pequena que sexa; casa con moza, por pobre que pareza; e come carneiro, por caro que se venda.