chacinar

chacinar

chacina

v t

Conservar as carnes mediante a salgadura, xunto coa acción do fume ou do aire.