cerca

cerca

lat circa

adv

A unha distancia curta no espazo ou no tempo

Ex: Estabamos na igrexa e dixo que vivía cerca Ex: Se non eran as doce cando chegamos, andaban cerca

Antónimos

Citas

  • Estabamos na igrexa e dixo que vivía cerca
  • Se non eran as doce cando chegamos, andaban cerca

Frases feitas

  • Cerca de

  • 1 loc prep A pouca distancia de, no espacio ou no tempo. SIN: preto de. ANT: lonxe de. Ex: Abriron unha tenda de roupa cerca do colexio.

  • 2 loc prep Un pouco menos da cantidade que se indica. SIN: case, preto de. Ex: Na voda eramos cerca de duascentas persoas.

  • De cerca loc adv Desde unha distancia curta con respecto a alg