cenoclina

cenoclina

2 ceno- + clina

Plural: cenoclinas
s f [ECOL ]

Secuencia de comunidades situadas ao longo dun gradente ecolóxico.