casus belli*

casus belli*
loc [DER ]

Expresión que significa ‘caso de guerra’ e que se aplica a un feito que pode provocar a ruptura entre dúas nacións e causar a guerra.

Palabras veciñas

casulla casullo casulo casus belli* casus foederis* cata cata-