carcino-

carcino-

gr καρκ’ίνος ‘caranguexo, cancro’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘cangrexo, cancro’.

Ex: carcinoloxía, carcinoma, carcinose

Citas

  • carcinoloxía , carcinoma , carcinose