capsuliforme

capsuliforme

capsuli- + -forme

Plural: capsuliformes
adx

Aplícase ao froito ou órgano vexetal que se asemella a unha cápsula.