canto -ta

canto -ta

lat quantu

Masculino: canto Masculino plural: cantos Feminino: canta Feminino plural: cantas
 1. pron rel

  Forma que expresa cantidade ou número e posúe variación de xénero e número.

 2. int

  Forma que pregunta polo número ou pola cantidade dalgunha cousa ou persoa, e que pode aparecer coas correspondentes variacións de xénero e número.

 3. exclam

  Forma que expresa a cantidade ou o número que hai dalgunha cousa ou persoa, e que pode aparecer coas variacións de xénero e número correpondentes.

 4. cuant

  Forma que expresa número indeterminado. OBS: Sempre se utiliza en plural e precedido de un, unhas.

 5. adv

  Forma que expresa a cantidade ou intensidade dunha acción.

Citas

 • Canto máis lles dás máis queren, ¡Canto se esforzou por acadar o seu obxectivo!
 • Había unhas cantas persoas no teatro, Non se atoparon todos os restos, pero si uns cantos)
 • Ten moi boas ideas empresariais, todas cantas enxeña teñen éxito); e outras veces está en correlación con tanto ( Mecos ten tantos cantos quere), Estas cláusulas introducidas por canto equivalen a unha frase nominal na que se inclúe unha cláusula relativa, En expresións co verbo poder pode aparecer precedido de a ( Estudiou a canto puido para aprobar o exame), Coa preposición a e co mesmo valor distributivo aparece en construccións como a cantas máis mellor, De todos os modos, é habitual atopar esta forma relativa sen referencia anafórica e acompañando un substantivo ao que determina ou, noutros casos, en plural con función substantiva representando persoas ( Todas cantas mulleres estaban alí aceptaron ir á folga) ou cousas, inmobilizado en masculino singular ( Arrapaña todo canto atopa), Tamén pode ir acompañado por todo, que reforza a referencia á totalidade dos elementos de que se trate, coa particularidade de que toda cláusula subordinada pode aparecer en singular ou en plural sen que se altere o significado ( Comprou todo(s) canto(s) libros atopou naquel posto)
 • ¡Canta calor vai hoxe!, ¡Canto me arrepentín do que fixen!, ¡Cantas me dixo!, ¡Cantos recordos agochaba naquel baúl!), OBS: Se canto introduce unha exclamativa indirecta debe levar acento gráfico ( Cánto lle quería e cánto lle doía ese amor)
 • ¿Canto mel precisas?, ¿Canta che dou?, ¿Cantas botellas enchiches?), Canto é adverbio cando aparece inmobilizado en xénero e número en preguntas como: ¿Canto queres gastar?, ¿Canto falta para chegar a Verín?, ¿Canto choveu hoxe pola mañá? OBS: Se canto introduce unha interrogativa indirecta debe levar acento gráfico ( Pregúntalle cánto leite lle deixo)

Frases feitas

 • A cada canto. Repetidamente cada pouco tempo. Ex: A cada tanto espertaba e non era quen de conciliar o sono.

 • (En) canto a. Con respecto a ou no que se refire a. Ex: En canto

 • 1 Mentres. Ex: En canto vou a un sitio non podo ir

 • 2 Inmediatamente despois de facer ou ocorrer algo. SIN: as

 • 3 En calidade de, como. Ex: En canto persoa non hai nada que reprocharlle.

 • En canto loc conx

Palabras veciñas

canto canto canto canto -ta cantón cantonal cantonalismo