camiño

camiño
Plural: camiños
  1. s

   Calquera tipo de vía que se constrúe para enlazar un lugar con outro.

  2. s

   Franxa de terreo para transitar dun lugar a outro.

  3. camiño de a pé

   Camiño polo que só se pode andar.

  4. camiño de cabras

   Camiño polo que é difícil transitar.

  5. camiño de carro

   Camiño feito cunha anchura suficiente para que poida pasar un carro.

  6. camiño de cume [XEOG ]

   Camiño que percorre o cumio dunha liña de crista orográfica sen evitar xeralmente os promontorios.

  7. camiño de ferro [TRANSP ]

   ía de comunicación con carrís de ferro paralelos pola que circulan os trens.

  8. camiño de flanco [XEOG ]

   Camiño sen desniveis que pasa pola parte media da ladeira dun val ou dunha montaña.

  9. camiño de paso/servidume/alleo [DER ]

   Camiño que debe deixar o propietario dun campo para darlle paso a outro que carece de acceso directo á súa propiedade.

  10. camiño de rolda [BÉL ]

   Corredor exterior que percorre a parte alta dunha muralla.

  11. camiño forestal [ECOL ]

   Camiño construído para a conservación e a explotación do bosque.

  12. camiño veciñal

   Camiño construído e conservado a expensas do municipio.

 1. s m

  Percorrido que se fai para ir dun lugar a outro.

 2. s m

  Xeito de obrar para conseguir algo.

 3. s m

  Actividade ou modo de vida que escolle unha persoa.

Frases feitas

 • 2 Que xa se venceron as dificultades.

 • 2 Con rapidez. Ex: Non te preocupes que a comida non est

Refráns

 • A bo camiño, bo andar.
 • A mal camiño, darse présa.
 • Cada sendeiro ten o seu carreiro.
 • Camiño de dura, para mulo ou mula.
 • Camiño de Roma, nin mula coxa nin bulsa "froxa".
 • Camiño longo, paso curto.
 • Camiño malo, andalo despacio.
 • Camiño vello, congostra nova.
 • Cando no camiño hai barro, unta-lo carro.
 • Coida que acerta e ben se equivoca o que deixa a verea pola corredoira.
 • Nin por rodeo nin por atallo deixes o camiño de carro.
 • No mellor sendeiro nunca falta algún lameiro.
 • O camiño non ten prazo.
 • O mal carreteiro para de noite no sendeiro.
 • O mellor sendeiro ten o seu bulleiro.
 • Para andar camiño leva pan e viño.
 • Tódolos camiños van a Roma.
 • Tódolos camiños van dar á miña casa.