action painting*

action painting*
[ARTE/PINT ]

Forma do expresionismo abstracto practicada pola escola de Nova York, que propuña exteriorizar o inconsciente do artista a partir dunha pintura xestual.

Palabras veciñas

actinotropismo actínula actio* action painting* actitude activábel activable