calquera

calquera

lat quale ‘cal’ + lat v quaera ‘queira’

  1. indef

    Unha persoa ou unha cousa dun grupo sen importar cal.

  2. indef vulg

    Aquilo ao que se aplica un substantivo que non ten valor, importancia ou categoría.

Citas

  • Calquera deles pode chegar a ser un bo atleta, Dáme calquera vaso dos que están enriba da mesa), Pode ter función adxectiva ou substantiva ( Váleme calquera agasallo/Váleme calquera), OBS: Acompañando un substantivo pode ir antes ou despois del ( Eu vivo en calquera cidade/Escolle un coche calquera) e pode ir acompañando un substantivo en plural cando este o precede ( Tráelle uns bolígrafos calquera)
  • Para ir ao monte sérveme calquera pantalón vello, Non me vai convencer porque a súa é unha opinión calquera)

Frases feitas

  • Ser un/unha calquera 1 Ser unha persoa de pouca importancia ou de poucas calidades. Ex: Por moito m

  • 2 Muller de vida licenciosa. Ex: Non a quero como compa

Formas incorrectas

calqueira