cali-

cali-

gr κάλλος ‘beleza’ gr καλός ‘fermoso’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘belo, fermoso’.

Ex: calidoscopio, caligrafía

Citas

  • calidoscopio, caligrafía