cadaquén

cadaquén

cada + quen

indef

Forma invariable que significa ‘cada persoa, cada un’.

Ex: Cadaquén que sexa responsable do que fai), A expresión cada un concorre con cadaquén ( Cadaquén/cada un debe ter as súas propias opinións)

Citas

  • Cadaquén que sexa responsable do que fai ), A expresión cada un concorre con cadaquén ( Cadaquén/cada un debe ter as súas propias opinións )