cablear

cablear

cable

v t

Establecer as conexións eléctricas entre as diferentes partes dun sistema mediante cables.

Ex: Hai avarías constantes porque están cableando de novo o edificio, Teremos que cablear o cuarto para poñer os ordenadores en rede.

Citas

  • Hai avarías constantes porque están cableando de novo o edificio, Teremos que cablear o cuarto para poñer os ordenadores en rede.