buleiro

buleiro

1 bula

m [RELIX ]

Persoa comisionada para a distribución das bulas e a recadación da doazón establecida.